Aanvraag abonnementen Stichting Pergamijn

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Stap 1 van 2
Abonnementen
De beschrijving en de prijzen van de pakketten hebt u als bijlage bij de eerdere mail gekregen. U kunt hier één type abonnement kiezen.
Eenmalige installatiekosten
Prijzen vindt u in de bijlage van de eerder verzonden mail
Dit e-mailadres wordt ook gebruikt voor toezending van de maandelijkse factuur
Naam
Adres
Kenmerk van onze Incasso Machtiging: NL44ZZZ141292670000
LET WEL! U gaat een overeenkomst aan voor één jaar vanaf de aansluitdatum. U kunt tussentijds niet opzeggen. Na één jaar geldt een opzegtermijn van één maand per de 1ste van de maand.
Akkoord

Door de voorwaarden voor bestelling te accepteren, door bovenstaand vinkje aan te kruisen en dit formulier op te sturen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van InCompanyMedia, zie ook de website Algemene Voorwaarden InCompanyMedia. U verklaart dat u gerechtigd bent om een overeenkomst met InCompanyMedia aan te gaan en geeft hierbij opdracht tot directe levering van diensten. U neemt een abonnement met een initiële looptijd van één jaar per aansluitdatum. U kunt in het eerste jaar het abonnement niet opzeggen, wel eventueel wijzigen. Na deze periode kunt u met inachtneming van één maand opzegtermijn het abonnement opzeggen. Zegt u het niet op, dan loopt het abonnement automatisch door. Met het verstrekken van deze opdracht en de directe levering ziet u af van het consumentenherroepingsrecht.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan InCompanyMedia BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens gebruik tv- en internetdiensten en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van InCompanyMedia. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wijzingen en fouten voorbehouden © InCompanyMedia BV 2023

Top